EDART.TV – R?gas sv?tki 2014

Jau trešo gadu p?c k?rtas m?s apmekl?jam pas?kumu “R?gas sv?tki” lai noskaidrotu k? cilv?ki svin šos sv?tkus un k? parasti satiekam intresantus person?žus. R…

??? ???? ?? ??? ??!! – ??? ?? ‘6? ?? ???’? 100% ????! – ???????? 10? ??! ?? 100?! ‘4? ??…
Video Rating: 4 / 5

33 comments to EDART.TV – R?gas sv?tki 2014

 • EDART.TV  says:

  paldies ;)?

 • use the force  says:

  24:37 taj? meiten? kaut kas ir, kaut kas neizsak?mi piesaistošs 😀 (Ja k?ds
  zin vi?as v?rdu un uzv?rdu l?dzu uzrakstiet man PM uz Youtube, un n? es
  nejokoju.)?

 • mommfx  says:

  Ban?li… T? meitene ceru nož?lo ko sarun?ja, bet dz?vot bez kompleksiem
  ar? laikam neslikti.

  Kopum? lieliski satais?ts video, j?s ?alji vienm?r kerat kadrus ?staj?
  br?d? un viet? t? ir M?KSLA, apsveicu! 🙂 ?

 • Justice George  says:

  Bet t? otra meitene hoodij? blakus tai kas bija tot?li crazy, t?ri
  simp?tiska. Ž?l ka neiedeva adresi?

 • Gints  says:

  Ak Dievs! Vnk l?dz asar?m! 😀 ..mala?i, super! Bij doma pa da??m skat?ties,
  bet nevar?ju atrauties!
  T? tik tur?t l?meni EDART.TV! ?

 • |ChinaStuFF|  says:

  Oj t? meitene visp?r ir kadrs 😀 daudz ir zin?ms par vi?u :DD ko tik vi?a
  nav darijusi :D?

 • use the force  says:

  Izcils mont?jums, un ?oti labi ka 30 min garš video ! ?

 • Justice George  says:

  Ve?i šis ir BOMBA! Atkal izdev?s par?d?t plašo sabiedr?bas ‘spektru’ R?g?
  :D?

 • spasibushki  says:

  9:20 labs?

 • DEEPZ CS  says:

  par dazhiem cilvekiem tur naak vienkarshi veemiens , taas pedejas meitenes
  vispaar . :D?

 • Narkom?nsOfficial  says:

  K? meiteni sauc 24:05 ??

 • Sandis Rihter  says:

  P?c katra j?su video, ?oti ilgojos p?c Latvijas, R?gas, bet ieraugot
  cilv?kus, man t? grib?šana…. Paz?d! ?

 • Mat?ss Leji?š  says:

  K?rt?jo reizi izdevies video. Grib?tos k?dreiz redz?t ar? ?engaraga
  sabiedr?bas kr?jumu :D?

 • ???  says:

  ?? ???? ?????? ????? ??? ???? ?? ?? ?????

 • ???  says:

  ?? ?? ? ???? ???? ????; ???? ???? ???????? ?? ????

 • ???  says:
 • ???  says:
 • ???  says:
 • ???  says:

  ??????
  ?

 • ????  says:
 • ???  says:

  ????? ??? ???? TV ???? ???!: http://youtu.be/uD6_6AiSXAE?

 • ???  says:
 • ???  says:

  ????
  ????? ?? ????

 • ???  says:

  ??????

 • ???  says:

  ????? ??? ???? TV ???? ???!: http://youtu.be/uD6_6AiSXAE?

 • ?? ?  says:

  ??

 • ????  says:
 • ???  says:

  ????

 • ???  says:
 • ???  says:

  ????? ??? ???? TV ???? ???!: http://youtu.be/uD6_6AiSXAE?

 • ???  says:
 • ???  says:

  ??????

 • ???  says:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>